Зазнають змін військово-облікові документи, – Кабмін затвердив нову форму військового квитка

 Кабмін постановою від 16 травня 2024 р. №559 затвердив Порядок оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також нову форму військово-облікового документа. При цьому військово-облікові документи, оформлені до набрання чинності цією постановою, вважаються дійсними до видачі військово-облікового документа нового зразка.

  Вказана Постанова набирає чинності 18 травня 2024 року одночасно із законом про посилення мобілізації №3633-ІХ (законопроект 10449).

 Відповідно до нового порядку військово-обліковий документ є документом, що визначає належність його власника до виконання військового обов’язку, який оформляється (створюється) та видається громадянину України, який є призовником, військовозобов’язаним або резервістом, у тому числі, якщо він був виключений з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів відповідно до пунктів 3 і 4 ч. 6 статті 37 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» та не отримував такий документ до набрання чинності цією постановою Кабміну від 16 травня №559.

  Тобто, військово-обліковий документ буде виданий навіть тим, хто раніше був визнаний непридатним до військової служби чи досяг граничного віку перебування в запасі. У таких громадян, які виключені з військового обліку, військово-обліковий документ не вилучається і до нього вносяться дані про виключення із військового обліку.

  Військово-обліковим документом призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також громадян, виключених з військового обліку відповідно до пунктів 3 та 4 ч. 6 статті 37 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу», в електронній формі (далі — військово-обліковий документ в електронній формі) є відображення в електронній формі відомостей про громадянина України, що містяться в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також відомостей щодо звернення або повідомлення про вчинення адміністративного або кримінального правопорушення до Національної поліції.

  Особа може мати на бланку лише один військово-обліковий документ.

  Відомості, що зазначені у військово-обліковому документі громадянина України, який перебуває або був виключений з військового обліку Збройних Сил, СБУ, розвідувального органу, повинні відповідати відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

  У разі коли відомості, зазначені у графах 1—5, 13 та 14 військово- облікового документа на бланку, не відповідають відомостям, що містяться у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, він вважається недійсним.

  Відповідність відомостей, зазначених у військово-обліковому документі на бланку, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі, перевіряється через:

  •  електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста;
  •  районний (міський) ТЦК або його відділ (орган СБУ, розвідувальний орган).

  У разі невідповідності відомостей, зазначених у посвідченні призовника, тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного, військовому квитку осіб рядового, сержантського і старшинського складу та військовому квитку офіцера запасу, відомостям, що містяться у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, громадянин України для внесення відповідних змін:

  •  у паперовій формі — повинен звернутися до ТЦК за місцем перебування на військовому обліку;
  •  в електронній формі — повинен скористатися засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста для звернення до ТЦК за місцем перебування на військовому обліку.

  Зміни вносяться протягом п’яти робочих днів з дня реєстрації заяви.

Військово-обліковий документ в електронній формі формується засобами:

  •  Електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста, зокрема з використанням його мобільного додатка;
  •  Державного веб-порталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони;
  •   Порталу “Дія”, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) (у разі його технічної реалізації).

  Військово-обліковий документ в електронній формі формується на безоплатній основі за бажанням особи після проходження нею електронної ідентифікації та автентифікації.

  Формування та відображення військово-облікового документа в електронній формі здійснюється автоматично за умови підключення електронного пристрою до Інтернету та наявності у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей, визначених у пункті 8 цього Порядку.

  У військово-обліковому документі в електронній формі відображається унікальний електронний ідентифікатор у вигляді двовимірного штрих-коду, що містить відомості про зазначений документ (QR-код військово-облікового документа) (за наявності таких відомостей):
1) прізвище; власне ім’я (усі власні імена); по батькові;
2) дата народження;
3) реєстраційний номер облікової картки платника податків;
4) окремий номер запису у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
5) відомості про результати медичних оглядів, що проводилися з метою визначення придатності до виконання військового обов’язку;
6) відомості про наявність відстрочки від направлення для проходження базової військової служби для призовників або відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період (бронювання) для військовозобов’язаних та резервістів;
7) військове звання;
8) військово-облікова спеціальність (для військовозобов’язаних та резервістів СБУ — код профілю підготовки і напрям службової та оперативно-службової діяльності);
9) унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
10) відомості про виконання військового обов’язку;
11) відомості про військовий облік;
12) відомості щодо звернення або повідомлення про вчинення адміністративного або кримінального правопорушення до Національної поліції;
13) дата і час формування військово-облікового документа в електронній формі.

  QR-код військово-облікового документа в електронній формі є формою військово-облікового документа в електронній формі у вигляді двовимірного штрихкоду, що містить відомості про зазначений військово- обліковий документ, які за допомогою відповідних технічних засобів можна відтворити у формі, придатній для зчитування, зокрема у візуальній.

  Військово-обліковий документ в електронній формі є дійсним лише за наявності QR-коду та не може використовуватися без нього.

  Військово-обліковий документ в електронній формі та військово-обліковий документ у паперовій формі мають однакову юридичну силу.

  Відомості про сформований військово-обліковий документ в електронній формі відображаються у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

 

НАГАДУЄМО: