Грошова виплата ветеранам напередодні 5 травня – як не залишитися без фінансової допомоги

 

Виплата разової грошової допомоги учасникам бойових дій  відбувається напередодні 5 травня кожного року. Нажаль, не всі ветерани отримують таку фінансову виплату через незнання процесів правого врегулювання цього питання. В цій статі юристи Харківської обласної організації “Спілка ветеранів АТО” роз’яснюють, як ветеранам не залишитися без грошових виплат та що робити у разі відмови. 

 

Правові підстави надання фінансової допомоги учасникам бойових дій 

 

Виплата щорічної грошової допомоги до 5 травня та її розмір визначено статтями 12-16, 17¹ Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” і статтями 6¹-6⁴ Закону України “Про жертви нацистських переслідувань»”.

 

Частиною 2 статті 95 Конституції України визначено, що виключно Законом України “Про Державний бюджет України” на відповідний рік визначаються будь-які видатки держави, розмір і цільове спрямування цих видатків, виходячи з фінансових можливостей держави.

 

Згідно з підпунктом б) пункту 9 частини 1 статті 87 Бюджетного кодексу України виплата щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань здійснюється коштом Державного бюджету України.

 

01 січня 2015 року набрав чинності Закон України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин” від 28 грудня 2014 року № 79-VІІІ, яким розділ VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України доповнено, зокрема, пунктом 26, згідно з яким, норми і положення, зокрема, статей 12-16 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; статей 6¹-6⁴ Закону України “Про жертви нацистських переслідувань” застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

 

Відповідно до правової позиції Конституційного суду України, викладеної в Рішенні від 26 грудня 2011 року № 20-рп/2011 у справі за конституційними поданнями 49 народних депутатів України, 53 народних депутатів України і 56 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 4 розділу VII “Прикінцеві положення” Закону України “Про Державний бюджет України на 2011 рік”, передбачені законами соціально-економічні права не є абсолютними. Механізм реалізації цих прав може бути змінений державою, зокрема, через неможливість їх фінансового забезпечення шляхом пропорційного перерозподілу коштів з метою збереження балансу інтересів усього суспільства.

 

Рішенням Конституційного Суду України від 25 січня 2012 № 3-рп/2012 у справі за конституційним поданням правління Пенсійного фонду України щодо офіційного тлумачення положень статті 1, частин першої, другої, третьої статті 95, частини другої статті 96, пунктів 2, 3, 6 статті 116, частини другої статті 124, частини першої статті 129 Конституції України, пункту 5 частини першої статті 4 Бюджетного кодексу України, пункту 2 частини першої статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України в системному зв’язку з окремими положеннями Конституції України, роз’яснено повноваження Кабінету Міністрів України щодо регулювання порядку та розмірів соціальних виплат, які фінансуються коштом Державного бюджету України на основі та на виконання Закону України “Про державний бюджет України” на відповідний рік.

 

Приймаючи вказане рішення, Конституційний Суд України виходив з того, що надання Верховною Радою України права Кабінету Міністрів України встановлювати у випадках, передбачених законом, порядок та розміри соціальних виплат та допомоги, які фінансуються коштом Державного бюджету України, пов’язується з його функціями, визначеними в пунктах 2, 3 статті 116 Конституції України.
Отже, Кабінет Міністрів України регулює порядок та розміри соціальних виплат та допомоги, які фінансуються коштом  Державного бюджету України, відповідно до Конституції України та законів України, виходячи з фінансових можливостей держави.

 

У зв’язку з цим, протягом 2011-2019 років розміри разової грошової допомоги ветеранам війни, жертвам нацистських переслідувань, що виплачується щорічно до 5 травня, визначались постановами Уряду (постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1381 “Про підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення”, від 13 березня 2013 року № 149, від 16 квітня 2014 року № 102, від 31 березня 2015 року № 147, від 02 березня 2016 року № 141, від 05 квітня 2017 року №223, від 14 березня 2018 року № 170, від 20 березня 2019 року № 237).

 

У 2020 році розміри разової грошової допомоги до 5 травня визначено постановою Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2020 року № 112 “Деякі питання виплати у 2020 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” і “Про жертви нацистських переслідувань”.

27 лютого 2020 року Конституційний Суд України ухвалив рішення у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо конституційності окремого положення пункту 26 розділу VІ “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України. Цим Рішенням Конституційний Суд України визнав таким, що не відповідає Конституції України, окреме положення пункту 26 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України у частині, яка передбачає, що норми і положення статей 12, 13, 14, 15 та 16 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 22 жовтня 1993 року № 3551–ХІІ застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування. Конституційний Суд України вважає, що встановлення пунктом 26 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Кодексу іншого, ніж у статтях 12, 13, 14, 15 та 16 Закону № 3551, законодавчого регулювання відносин у сфері надання пільг ветеранам війни спричинює юридичну невизначеність при застосуванні зазначених норм Кодексу та Закону № 3551, що не відповідає Конституції України.

 

Категорії громадян які мають право на виплату щорічної разової грошової допомоги

 

 

КатегоріяПідстава 
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до нихстаття 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
Особи з інвалідністю внаслідок війнистаття 13 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

Учасники війни, нагороджені орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю та бездоганну військову службу в тилу в роки Другої світової війни, та інші учасники війни

стаття 14 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

Члени сімей, зазначені у пункті 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а також дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, та дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге

стаття 15 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

стаття 16 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

 

колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, створених фашистською Німеччиною та її союзниками в період Другої світової війни, а також діти, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків

 

 

стаття 6¹ Закону України “Про жертви нацистських переслідувань”

колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин

 

 

стаття 6² Закону України “Про жертви нацистських переслідувань”

колишні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання в період Другої світової війни; особи, які були насильно вивезені на примусові роботи на територію Німеччини або її союзників, що перебували у стані війни з колишнім Союзом РСР, або на території окупованих Німеччиною інших держав; діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога, яких у зв’язку з патріотичною діяльністю їх батьків було піддано репресіям, фізичним розправам, гонінням

 

 

стаття 6³ Закону України “Про жертви нацистських переслідувань”
дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю, зазначених у статті 6-2 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань», а також дружини (чоловіки) померлих інших жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдругестаття 6⁴ Закону України “Про жертви нацистських переслідувань”

 

Порядок отримання грошової допомоги

 

Виплату разової грошової допомоги до 5 травня здійснює Міністерство соціальної політики шляхом перерахування коштів на зазначені цілі структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської державних адміністрацій, які розподіляють їх між структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у місті (у разі їх утворення) рад (далі – районні органи соціального захисту населення).

 

Районні органи соціального захисту населення перераховують кошти через відділення зв’язку або установи банків на особові рахунки громадян за місцем отримання пенсії (особам, які не є пенсіонерами, – за місцем їх проживання).

 

 Разова грошова допомога до 5 травня відповідно до ст.ст. 12-16, 17¹ Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” виплачується: 

учасникам бойових дій у  розмірі  п’яти мінімальних пенсій за віком;

інвалідам I групи – десять мінімальних пенсій за віком; II групи – вісім мінімальних пенсійза віком; III групи – сім мінімальних пенсій за віком;

учасникам війни, нагородженим орденами імедалями колишнього СРСР за самовіддану працю та бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, виплачується разова грошова допомога у розмірі чотирьох мінімальних пенсій за віком, іншим учасникам війни – у розмірі трьох мінімальних пенсій за віком.

 

Особи, які не отримали разової грошової допомоги до 5 травня, мають право звернутися за нею та отримати її до 30 вересня відповідного року, в якому здійснюється виплата допомоги.

 

31.03.2021 року Уряд ухвалив постанову «Про внесення змін до пункту 17 Порядку призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

 

Так, до внесення змін цей пункт діє у такій редакції:

 

17. Призначення та виплата одноразової грошової допомоги не проводиться, якщо загибель (смерть) осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 3 цього Порядку, або інвалідність осіб, зазначених в абзацах другому, третьому, четвертому та п’ятому пункту 2 цього Порядку, є наслідком:

 

вчинення ними злочину або адміністративного правопорушення;

 

вчинення ними дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння;

 

навмисного спричинення собі тілесного ушкодження чи іншої шкоди своєму здоров’ю або самогубства (крім факту доведення особи до самогубства, встановленого судом);

 

подання неправдивих відомостей для призначення та виплати одноразової грошової допомоги.

 

Відповідно до ухвалених змін, цей пункт буде доповнено, і призначення та виплата одноразової грошової допомоги також не проводиться у разі:

 

– отримання від органів, уповноважених виплачувати одноразову грошову допомогу відповідно до інших законів, крім Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, інформації стосовно призначення такої допомоги особам, щодо яких здійснено запит;

 

– якщо заява подана особою, якій вже призначено одноразову грошову допомогу відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, крім випадку, передбаченого абзацом шостим пункту 6 цього Порядку.

 

Як зазначається на урядовому порталі, останнім часом почастішали випадки, коли особи з інвалідністю під час повторного проходження медико-соціальної експертизи вказують іншу причину інвалідності. Це розглядається ними як підстава до повторного отримання одноразової грошової допомоги.

 

Також одноразова грошова допомога призначається на підставі інших законів України, серед яких Закон України “Про жертви нацистських переслідувань”, Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” та інші.

 

Згідно з законодавством України одноразова грошова допомога має бути виплачена один раз. Внесенням змін до вищезазначеного Порядку Уряд вдосконалив механізм призначення та виплати одноразової грошової допомоги та привів його у відповідність до чинного законодавства України.

 

Отже, особи, які за законодавством України мають право на отримання одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”,  продовжують її отримувати, але  дублювання надалі не відбуватиметься після повторного проходження МСЕК або отримання в порядку інших законів.

 

Нагадуємо: